10% Off

Looking a premium quality
Domain Name?

With our awesome domain name search form, you can search any domain names with tons of extensions, for example .com .net .org and more.

Transfer Now

PROFESSIONAL EMAIL STRUCTURE

USE YOUR DOMAIN E-MAIL

All IP addresses are used in the system are not included in the blacklist clean ip address system, so that no spam will not fall on your system.

 • POP/IMAP/Webmail Supported
 • Daily 250 Email Sent Limit
 • Anti-spam Protection
 • All Mobile Devices Supported
 • All Mobile Devices Supported

BEST CM SYSTEM

WORDPRESS

WordPress is WordPress is web software you can use to create a beautiful website and blog.

 • Buil Powerful Blogs
 • 5000+ Themes & Plugins
 • 10x Faster Sites
 • Multi Site & Subdomain Support
 • 60+ Language Support
 • WordPress Package
 • $11 / month
 • 5GB Storage
 • 1GB RAM
 • 400GB Bandwidth
 • 10 Email Address
 • Forum Support
 • Signup Now

POWERFUL PACKAGE

WORDPRESS HOST

We offer high-quality WordPress hosting plans for all WordPress users to get optimized!

 • Supercharged Speed
 • WordPress Cache Plugins Support
 • Awesome Security
 • Superior Support
 • Flexibility for Changing Demands

งานบริการโฮสต์ติ้งของเรา เป็นระบบมาตรฐานอเมริกา มีระบบหลังบ้าน cPanel ลิขสิทธิ์ ที่ดีที่สุด ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้งานระดับทั่วๆไป เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าบริหารจัดการ เช่น อีเมล์ ฐานข้อมูล ดูพื้นที่ใช้งาน File Manager ทำรีไดเรคหน้าเว็บ และอื่นๆอีกมากมาย

Worldwide Connection

รองรับการเชื่อมต่อทั้งในและต่างประเทศ โดยเรามีดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ที่ การสื่อสารแห่งประเทศไทย บางรัก กรุงเทพฯ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของคุณจะออนไลน์ได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

Read more

24/7 Daily Backup

มั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีระบบสำรองข้อมูลให้ลูกค้าทุกคน ไม่ว่ากรณีใดๆหรือเหตุสุดวิสัยอะไร เราสามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว

Read more

ระบบรักษาความปลอดภัย

เพื่อให้ข้อมูลที่มีค่าของลูกค้า มีสถานะที่ปลอดภัย ระบบของเรามีการตรสจสอบตลอดเวลาโดยเราใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญและซอฟแวร์ทางด้านการรักษาความปลอดภัย เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา

Read more

รับประกันความพึงพอใจ

งานบริการด้านเว็บโฮสต์ติ้ง มีความละเอียดอ่อนสูง เราต้อนรับลูกค้าทุกระดับชั้น ไม่ว่าคุณจะมีความชำนาญระบบน้อยเพียงใด เราเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้าทุกๆคน และยินดีให้ข้อมูลจนพอเพียงก่อนการตัดสินใจรับบริการ

Read more

COMPANY STATICS

งานบริการและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเรา
เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ธุรกิจของท่านเจริญรุ่งเรือง
เปรียบเสมือน เราเป็นฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวของท่าน ลูกค้ากว่า10,000ราย
เป็นสิ่งพิสูจน์งานของเรา

Sites Hosted

Happy Clients

Tickets Solved

Sold Domains

Security Features

If you are looking premium quality web hosting package for your website, you are right place! We offer outstanding user friendly web hosting package for all!

Pasword Security

ลูกค้าทุกคนจะได้รับรหัสการเข้าใช้งานโดยมีระบบรักษาคามปลอดภัยและการเข้ารหัสเพื่อไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไปโดยไม่รู้ตัว

Mobile Optimized

ระบบเว็บเซอร์เวอร์ของเราเป็นรูปแบบใหม่พร้อมเดินหน้าไปกับเทคโนโลยี่ใหม่ๆร่วมกัน ทำให้การใช้งานบนแฟลตฟอร์มต่างๆเช่นมือถือ แทบเล็ต โน้ทบุค มีความสะดวกและแสดงผลได้ตามมาตรฐาน

Documentation Server

ไม่ว่าคุณจะมีข้อมูลเว็บไซต์มากเพียงใด ระบบเว็บเซอร์เวอร์ของเรารองรับได้และมีแบนด์วิชในประเทศไม่จำกัดปริมาณ

Worldwide Security

ความเป็นมาตรฐานไม่เพียงพอ แต่การที่ทำให้เหนือมาตรฐานที่มีอยู้นั้นสำคัญมากสำหรับเรา เพื่อความปลอดภัยแด่ผู้ใช้งานและลูกค้าของลูกค้าของเรา

Email Connection Security

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอีเมลที่เป็นวิธีสื่อสารที่สะดวก ประหยัด และคล่องตัว ทำให้อีเมลประโยชน์มากสำหรับบุคคลและองค์กร เราจึงมีความปลอดภัยสูง

ระบบจัดการหลังบ้าน

Software ลิขสิทธิ์ที่เราลงทุนให้ลูกค้าทุกคนได้ใช้บริการจัดการเว็บไซต์ เช่น จัดการอีเมล จัดการพื้นที่การใช้งาน ดูแลฐานข้อมูล ดูสถิติเว็บไซต์ ลิงค์เว็บไซต์ ตรวจสอบไวรัส ทุกอย่างนี้ฟรี....

ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าของเราหรือไม่ คุณสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเราและโลกไซเบอร์ได้ทุกจังหวะความเคลื่อนไหว ด้วยการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Email ที่อัพเดทส่งตรงถึงคุณแบบง่ายๆ

ความสุขจาก ผู้ใช้งานจริง

นี่เป็นเสียงจากผู้ใช้บริการบางกอกโฮสต์ ที่เราให้ความสำคัญกับลูกค้าของเราทุกๆท่าน
ไม่ว่าจะเป็นเว็บส่วนตัว เว็บทำธุรกิจเล็ก เว็บที่เป็นธุรกิจระดับกลางและระดับองค์กรขนาดใหญ่

ติดตั้งการใช้งาน ฟรี...

ปรับเปลี่ยนให้เป็นตัวของคุณเอง

ระบบทำเว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS) เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและมีรูปแบบการใช้งานมากมาย เหมาะสำหรับการทำเว็บไซต์ทุกประเภทอย่างมืออาชีพถึงแม้คุณจะเป็นเพียงผู้เริ่มต้น ระบบของเรารองรับ CMS ทุกประเภท

work_01
work_02
work_03
work_04
work_05
work_06