New Password Rating: 0%
วิธีการตั้งรหัสผ่านที่ดี
ให้ใช้ตัวงอักษรอังกฤษทั้งตัวเล็กและใหญ่ผสม
กับสัญลักษณ์ต่อไปนี้อย่างน้อย1ตัว (# $ ! % & etc...)
ห้ามใช้รหัสผ่านที่อยู่ในดิกชันนารีเด็ดขาด อาจจะถูกแฮกค์ได้
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID
กรุณาแจ้งสาขาของบริษัทของคุณ