บางกอกโฮสต์ผู้ให้บริการเว็บโฮสต์ติ้ง จดทะเบียนโดเมนเนม พัฒนาMobile Applications

บริการเว็บโฮสต์ติ้งและจดโดเมนเนม Bangkok Host

ศูนย์บริการความรู้

แก้ไขโดเมนระบบเดิม

ท่านลูกค้าเก่าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบสมาชิก
สามารถบริหารโดเมนได้ตามปกติที่นี่  >>

https://manage.opensrs.net

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนเนม "VERIFICATION REQUIRED"

ตามที่ระบบโดเมนเนมต้องการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนและตรวจสอบอีเมลของผู้เป็นเจ้าของว่าอยู่ในสถาน...

WordPress and WHMCS integration by i-Plugins